CAM poesie

traduzione a cura di Federico Donatiello.

Heliadele s-au culcat la rădăcinile pomilor,
Vântul trandafiriu aşeazǎ ouǎ de gheţǎ
Printre tufele mici de mahonia,
dinspre fierǎrie creşte mirosul copitelor arse
în timp ce peste olanele brumǎrii
pǎstǎile roşcoivilor sǎlbatici
rǎsunǎ ca nişte cutii de conserve,
macinǎ macinǎ morile,
tata iese în coridorul cu peisaje elveţiene
gândindu-se la succesele şi insuccesele mele,
sub funia întinsǎ cǎmǎşile atârnǎ ţepene –
brusc îşi ridicǎ braţele de paiaţǎ,
şi dintr-o curte îndepǎrtatǎ se aude
glasul de moarte al fierǎstrǎului,
din bucǎtǎrie ţâşnesc aburii mâncǎrii
chemându-ne lângǎ masa înconjuratǎ
cu aura veseliei de iarnǎ,
iar elevii patineazǎ încontinuu pe lac,
îşi sǎrbǎtoresc fericirea vârstei dansând
şi dacǎ vor, pot sǎ atingǎ cerul cu palmele
pline de ghiocei spumoşi,
întunericul coboarǎ foarte repede –
când ciorile pǎrǎsesc grǎdina adormitǎ;
ca un rinocer trece locomotiva prin preajma pǎdurii,
poate mai vin ecouri peste marele câmp
iar îngerii cântǎ din flaute subţiri de argint.

Petre Stoica

Le Elìadi si sono coricate alle radici degli alberi,
il vento trasparente posa uova di ghiaccio
tra piccoli cespugli di ebano,
dalla fucina s’accresce l’odore degli zoccoli bruciati
mentre sotto pale di bruma i baccelli delle carrube
risuonano come tappi di conserva
macinano macinano i mulini,
il babbo esce nel corridoio dai paesaggi elvetici
crucciandosi dei miei successi e dei miei insuccessi,
sulla corda distesa le camicie penzolano rigide –
brusco alza le braccia da pagliaccio
ed in un cortile isolato si ascolta
la voce di morte della sega,
dalla cucina zampillano i vapori del cibo
chiamandoci alla tavola circondata
dall’atmosfera d’allegria dell’inverno,
gli scolaretti pattinano senza sosta sul lago
e, danzando, salvano la felicità della loro età
e se vogliono possono toccare il cielo con le dita
piene di bucaneve vaporosi,
il buio scende rapido
quando i corvi abbandonano il giardino addormentato;
come un rinoceronte transita la locomotiva nelle vicinanze del
bosco,
forse ne vengono eco sul grande campo
e gli angeli suonano flauti sottili d’argento.

Commenta l'articolo
La tua e-mail non sarà pubblicata
  • ( non sarà pubblicata )